Corporate Recruitment opdracht bij de ING. Signaleren en volgen van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Inventariseren van de wervingsbehoefte. Implementeren van nieuw beleid inzake wervingsinstrumenten en Ėmiddelen. Management overleggen om de behoeften te bepalen. Adviseren van het management bij het op efficiŽnte wijze vervullen van vacatures. Zorgdragen voor de stroomlijning van het werving- en selectieproces. Voeren van arbeidsvoorwaarden gesprekken.